Helse Sør-Øst: Ansatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorer

Illustrasjonsfoto av en lege som holder en pasient i hånden. Over bildet står det: Organdonasjon - en mening i det meningsløse.

I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske sykehus. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon blant helsepersonell kan bidra til å øke antall donorer.

I samarbeid med de tre andre helseregionene gjennomfører Helse Sør-Øst RHF i november en informasjonskampanje ut mot alle landets helseforetak.

Tirsdag 30. oktober markerte helseminister Bent Høie starten på kampanjen som er rettet mot ansatte i helseforetakene. På sykehuset i Ålesund møtte han donoransvarlige leger og sykepleiere samt pårørende til en ung gutt som for to år siden mistet livet, bare 22 år gammel. På sin aller tyngste dag som foreldre, valgte de å si ja til organdonasjon. Det førte til at tre personer fikk livet i gave.

– Helsepersonell må tørre å ta samtalen om organdonasjon med pårørende. Det kan oppleves vanskelig, men denne samtalen kan virkelig gjøre en forskjell. Det venter til enhver tid rundt 450 pasienter på et nytt organ. For mange av disse pasientene er organtransplantasjon livreddende behandling, sier Høie.

Må prioriteres

– De ansatte i helseforetakene spiller en vesentlig rolle for å øke antall donorer, og det er viktig at donorarbeidet også prioriteres på ledernivå i sykehuset, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Per 30. september i år har det vært meldt 224 potensielle donorer i Norge, av dem ble 68 realisert. I tillegg til de realiserte, har pårørende i 37 tilfeller vært positive til donasjon, men i disse tilfellene lot ikke donasjon seg gjennomføre av medisinske årsaker. Tilsvarende tall for 2017 var 251 meldte potensielle og 87 realiserte donorer.

Potensialet er mye større, tror ledende transplantasjonskoordinator ved Oslo universitetssykehus, Per Arne Bakkan.

– Jeg vet at noen behandlingsteam avslutter behandling uten å vurdere donasjon. Årsaken til dette, kan være at helsepersonell vegrer seg mot å ta spørsmålet opp med pårørende, sier Bakkan.

Livreddende behandling

Formålet med helseforetakskampanjen er å øke oppmerksomheten og spre informasjon om organdonasjon. Det gjøres mye godt informasjonsarbeid ut mot befolkningen, men Bakkan tror økt bevisstgjøring i helseforetakene er vel så viktig for å øke antall donorer. Det er viktig at ansatte ute i helseforetakene er bevisste på at organdonasjon er livreddende behandling.

– Organtransplantasjon er den beste behandlingen ved varig organsvikt, og for mange pasienter er dette den eneste tilgjengelige behandlingen, sier han.

Saken ble opprinnelig publisert på Helse Sør-Øst sin nettside 31.10.2018