Gradvis tilbake til normalen

Illustrasjonsfoto av en grå murvegg med to piler som krysser hverandre

105 pasienter har så langt i år fått et nytt livreddende organ. Det viser tall for første kvartal 2022 fra Oslo universitetssykehus.

Antall transplantasjoner av nyre (fra avdød donor) hjerte og lunger har gått opp, i forhold til samme periode i fjor. Totalt ble det transplantert 115 organer i løpet av årets tre første måneder. 

Metoden, cDCD som nå er godkjent, er ennå ikke blitt tatt i bruk. Først skal helsepersonell undervises i metoden, før den deretter vil bli implementert på donorsykehusene. Da vil vi også mest sannsynlig se en økning i donorratene.

Avslagsprosenten som for øyeblikket ligger på 28, viser nå en nedadgående trend siden juni i fjor (32%) og vil forhåpentligvis gå ytterligere ned fremover. Fremdeles er den for høy, tatt i betraktning at den i perioder har ligget på mellom 16 og 18 prosent de siste årene En svært høy andel av avslagene (14 av 16) kom fra de pårørende, og ikke avdøde selv (2 av 16). Det er grunn til å anta at familien til den avdøde i mange tilfeller var ukjent med avdødes vilje, og dermed avslo. Dette viser viktigheten av at vi alle gjør vårt standpunkt til organdonasjon kjent.

426 står nå på venteliste for et nytt organ.