Forsiktig økning i antall organdonasjoner

«Tre gratier», foran Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Foto: Anders Bayer, OUS

De siste kvartalstallene for organdonasjon og transplantasjon i Norge viser en liten oppgang i antall pasienter som har fått et nytt organ i løpet av årets første kvartal, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Oslo universitetssykehus.

29 avdøde donorer ga livreddende organer til 102 pasienter. Antallet organdonorer pr. første kvartal har variert mellom 21 og 31 de siste ti årene.

Ved utgangen av mars hadde donorsykehusene meldt inn 80 potensielle donorer til transplantasjonskoordinatorene ved OUS Rikshospitalet, Norges eneste transplantasjonssenter. Av disse ble altså 29 realisert. Ved 51 av tilfellene kunne ikke organene doneres, av ulike årsaker.

– Selv om over halvparten ble avvist grunnet medisinske årsaker, kunne trolig flere av de 51 reddet liv etter sin død, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Blant annet kunne organer fra fire av de avdøde pasientene reddet andre, hvis cDCD var implementert. Metoden, som muliggjør organdonasjon etter sirkulatorisk død, venter fremdeles på en avklaring.

I tillegg var det totalt åtte avslag fra de pårørende.

– Vi vet at bare halvparten av de som er positive til organdonasjon, har formidlet dette til familien sin, eller fylt ut Donorkort™. Det øker sjansen for at det blir et nei, når de pårørende blir spurt i en svært sårbar situasjon, sier Sekowski.

Forøvrig holder avslagsprosenten seg på et stabilt, lavt nivå. Majoriteten av befolkningen er positive til organdonasjon. 77 prosent sa ja på egne eller avdødes vegne.

– Organdonasjon er kun mulig ved cirka en halv prosent av alle dødsfall. Derfor er det så viktig at så mange som mulig tar stilling til dette spørsmålet og deler det med sine nærmeste. Det redder liv, avslutter Sekowski.