Flerspråklig arbeid for organdonasjon

Skjermdump fra nettside som viser nettsiden på andre språk.

Stiftelsen Organdonasjon har i dag lansert flerspråklig informasjon om organdonasjon på sine nettsider, gjennom prosjektet «Inni er vi like». Målet er å nå ut til de delene av befolkningen med minoritetsbakgrunn.

Nettsidene er i første omgang oversatt i sin helhet til engelsk, og dessuten i sammendrag på urdu, arabisk og somali. Etter hvert vil flere språk komme til.

Ekstra belastning

Over 450 mennesker står i dag på venteliste for et nytt organ. Majoriteten av disse venter på en nyre. I denne gruppen er det mange pasienter med ikke-etnisk norsk bakgrunn. Dette skyldes blant annet at mange i gruppen har blod- og vevstyper som er sjeldne i Europa. Dette medfører en ekstra belastning for disse pasientene, gjennom lengre tid på venteliste og dialysebehandling.

Kunnskap på riktig språk

– Vi tror at god, relevant og tilrettelagt informasjon er veien å gå for å øke kunnskapen om organdonasjon blant ikke-etniske grupper, sier Troels Mathisen, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. – Kunnskap om temaet er viktig for å kunne ta et standpunkt. Mer kunnskap kan føre til økt tilgang på organer som igjen vil minske køen, og øke livskvaliteten til de som venter.

«Inni er vi like»

Gjennom prosjektet ”Inni er vi like” vil Stiftelsen Organdonasjon arbeide for å øke kunnskapen om organdonasjon og transplantasjon blant innvandrere og ikke-etniske nordmenn. Dette blant annet gjennom samarbeid med ressurspersoner, fagpersonell og religiøse veiledere fra ulike minoritetsmiljøer, samt målrettet markedsføring i relevante medier. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Gå til forsiden, og velg språkikonet øverst til høyre i menyen for å velge språk.