Flere nordmenn sier nei til organdonasjon

Rikshospitalet
Grethe Ulgjell / Alamy Stock Photo

De siste tallene for organdonasjon og transplantasjon i Norge viser at nei-andelen til organdonasjon har økt. Dette er pårørende som sier nei på norske donorsykehus, på egne eller avdødes vegne. Avdødes vilje er beskyttet ved lov, men vet man ikke hva den avdøde ønsket, er det opp til nærmeste familie å ta avgjørelsen om donasjon.

I hele 32 prosent av tilfellene så langt i år, har svaret vært negativt. Til sammenligning var tallet 26 på samme tid i fjor, og har ligget på mellom 15 og 24 prosent siden våren 2017. 

– Dette synes vi er bekymringsfullt. Det er vanskelig å si nøyaktig hva dette skyldes, men på et generelt grunnlag vet vi at det kan bli et nei når familien ikke kjenner til avdødes ønske, og er redd for å velge «feil», sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Jo lavere nei-prosent, jo flere liv kan reddes. Trenden er at nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon, men i løpet av fjoråret har antallet som sier ja, gått noe tilbake. Samtidig fortsetter antallet nordmenn som venter på et nytt organ å øke. 511 pasienter står nå på den livsviktige ventelisten.

Så langt i år har 50 donorer gitt organer til tilsammen 201 pasienter. Dette er omtrent som på samme tid i fjor, da 49 donorer i fjor på samme tid.

– Vår oppfordring er: Fortell dine nærmeste om ditt standpunkt, og fyll ut Donorkort™ på helsenorge.no. Da er familien litt mer forberedt, i tilfelle donasjon skulle bli aktuelt, sier Sekowski.