Et ja som betyr så inderlig mye

Portrett av Hege Lundin Kuhle, daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon

Et ja som betyr liv for de som venter, et ja til organdonasjon som kan forandre livet til familier i dyp krise, et ja for håp. Å bli transplantert betyr ikke for alle at de blir helt friske, men at du får muligheten til å leve videre. Alternativet er det ingen som ønsker.

Ved årets slutt sto 405 på venteliste for et nytt livreddende organ, mange har ventet lenge og for noen kommer hjelpen ikke frem i tide. 24 døde på venteliste og flere ble tatt av ventelisten da de ble for dårlige og ikke lenger ville kunne få tilbudet om et nytt organ. Å få et nytt organ betyr en stor operasjon, en stor omstilling for kroppen og ny hverdag med medisiner og bivirkninger. Men det betyr også livet. For å få denne muligheten må man altså være så syk at transplantasjon er eneste og siste behandlingsmulighet, men frisk nok til å tåle å gå igjennom dette løpet. En smal sti med mange stener.

De som venter, venter ikke på at noen skal dø. Det dør mennesker hver dag, uavhengig av om noen står på venteliste for et nytt organ eller ei. Deres håp er imidlertid at når noen dør, ja så har de tatt samtalen om organdonasjon med sine nærmeste.

Det lyder så enkelt, så innlysende, vi vil vel alle redde liv hvis vi kan. Likevel har andelen som sier nei til organdonasjon når spørsmålet kommer opp på sykehuset vært alt for høy i flere år. Hvorfor er det slik? Hvorfor blir det ikke et ja når det virkelig gjelder.

Noen tenker at de ikke kan være organdonor, og tar av den grunn aldri samtalen opp med sine nærmeste. Noen synes det er vanskelig å snakke om. For noen pårørende blir spørsmålet for overveldende etter at de brått har mistet en av sine kjære, og velger nei av den grunn. Ofte fordi de ikke vet hva avdøde selv ønsket.

Vi bør unne våre nærmeste å vite. De bør aldri bli satt i den situasjon at de må velge for oss. Og har vi fortalt dem hva vi mener, ja så er det slik det skal bli.

Så hvorfor skal et ja som betyr så uendelig mye være så vanskelig å dele med de du er glad i? Alle kan si ja til organdonasjon og slik gi håp og redde liv til de som venter. Så har du ikke allerede hatt samtalen med dine kjære, så gjør det nå. En ting er sikkert: Vi skal alle dø en dag, men organene våre kan gi andre mulighet til å leve videre.