En viktig dag for organdonasjon

Bilde fra Stortinget hvor helseminister Bent Høie står på talerstolen.
Foto: Stiftelsen Organdonasjon

Torsdag var en stor dag for organdonasjon i Norge. Den nye transplantasjonsloven ble vedtatt i Stortinget. Vi vil få en ny og moderne lov,  hvis formål er å øke donasjonsratene i Norge, og gi enda flere muligheten til å få livet i gave.

Det er bred politisk enighet om at organdonasjon er viktig og gir en samfunnsøkonomisk gevinst. En samlet Helse- og omsorgskomite har gjort et fantastisk arbeid. For å vise sin støtte til dette viktige temaet, signerte samtlige komitemedlemmer i går donorkort på Stortinget. Det var en stolt gjeng som viste frem sine utfylte donorkort, og -apper, grønne armbånd, og organdonasjonspins.

– Det er et håp at transplantasjonsloven skal bidra til at flest mulig sier ja til organdonasjon. Det er derfor viktig å styrke arbeidet med å spre kunnskap om temaet. Jeg oppfordrer alle til å ta stilling til dette spørsmålet, og informere sine nærmeste om sin holdning, sier Kari Kjønaas Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen.

Bilde av stortingspolitikere som står med donorkort, armbånd og pins.
Foto: Stiftelsen Organdonasjon

Helseminister Bent Høie berømmet komiteen for arbeidet, og takket også Stiftelsen Organdonasjon for deres viktige arbeid for alle som venter på et organ i Norge.

Her er noen av mest sentrale punktene i den nye loven:

Du bestemmer 

En styrkning av avdødes vilje. Er din vilje kjent, skal ikke familie eller noen andre kunne overprøve denne. Donasjons skal gjennomføres hvis du iløpet av livet uttrykte et positivt standpunkt til organdonasjon.

Rett til å si nei

Familien vil få muligheten til å si nei til organdonasjon, dersom den avdødes vilje ikke var kjent. Derfor er det viktigere enn noensinne at du informerer dine nærmeste om at du sier ja til organdonasjon, og fyller ut et donorkort, eller -app!

Register funker ikke

Organdonasjon skal være ønsket og frivillig. Komiteen har etter en grundig vurdering kommet frem til at register ikke er veien å gå. Dette ser man i samtlige land med register i dag. For få melder seg inn, og donorratene øker ikke som følge av register. Mer informasjonsarbeid er nøkkelen til flere donasjoner, ikke register.

Spørsmålet skal tas opp

Sykehuspersonell blir nå pålagt å ta opp spørsmålet, hvis organdonasjon er aktuelt.

Tidligere samtykkealder

Alderen for samtykke til organdonasjon senkes fra 18 til 16 år.

Informasjonsarbeidet styrkes

Komiteen slår fast at informasjonsarbeid er svært viktig, og foreslår å øke tilskuddet til Stiftelsen Organdonasjons sitt arbeid med én million. Dette vil gjøre det mulig å få enda flere til å si ja til organdonasjon.

Her kan du lese hele lovvedtaket

Bilde av Hege Lundin Kuhle, daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon og Bent Høie, helseminister.
Foto: Stiftelsen Organdonasjon