En ildsjel har sluknet

Nina Volden, den første i Norge som fikk transplantert både hjerte og lunger! Foto: Jørn Grønlund

Nina Volden har gått bort. Hun var et optimistisk og sprudlende menneske, med stor livsglede og omtanke for andre. Grunnet en alvorlig lungesykdom, som også ødela hjertet hennes, måtte hun hjerte- og lungetransplanteres som ung voksen. På den tiden var dette ny behandling i Norge.

Nina var en ildsjel, som gjorde mye for organdonasjon. Hun satt blant annet i Stiftelsen Organdonasjon sitt styre, var initiativtager til minnemarkering for alle organdonorer på Riksen, og deltok i idrettsarrangementer for transplanterte. Da Stiftelsen Organdonasjon lanserte sin første brosjyre «Det angår oss alle», var det Nina som prydet forsiden. Nina la også ned mye arbeid i LHL og LHL transplantert.

Vi er mange som vil savne Nina. Våre tanker går til hennes nære og kjære.