En av tre har ikke delt sitt «ja».

Åtte av ti nordmenn er i dag positive til organdonasjon. Men i en undersøkelse fra 2022* oppgir hele 35 prosent av dem som er uttalt positive, at de ikke har gjort noe med sitt standpunkt. Det vil si at de hverken har informert sine nærmeste, eller fylt ut et Donorkort™.

– Dette utgjør godt over én million nordmenn, og er et altfor høyt tall. Dette innebærer i verste fall at organer som kunne reddet mange av de over 600 på venteliste, går tapt, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Med årets kampanje «Ikke sitt på gjerdet» ønsker Stiftelsen Organdonasjon å nå ut til «gjerdesitterne». Målet er å få dem ned fra gjerdet, altså å gjøre sitt standpunkt kjent for familien, og fylle ut et Donorkort™.

Pårørende viktige

Pårørende inkluderes alltid i en donasjonsprosess. Det er den avdødes vilje som gjelder, og de pårørende blir bedt om å bekrefte denne.

Lise Toubro Bratberg er intensivsykepleier og donoransvarlig sykepleier ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Organdonasjon kan ikke gjennomføres uten at det foreligger et samtykke fra den avdøde. Eventuelt må familien ta avgjørelsen på vegne av den avdøde. Får man ikke tak i pårørende, vil ikke donasjon gjennomføres, sier Bratberg.

Hun slår fast at mange familier er uforberedt på spørsmålet om organdonasjon.

– Mange pårørende kjenner dessverre ikke den avdødes vilje. Når spørsmålet kommer opp, har de pårørende nylig fått et budskap om at livet til deres kjære ikke kan reddes. Situasjonen er i seg selv så overveldende, at det kan være vanskelig å måtte ta en avgjørelse om organdonasjon. Det kan føre til et nei.

Ta samtalen mens man lever

– Vi opplever at hvis den avdødes vilje er kjent, og man har snakket om organdonasjon på forhånd, så er dette til stor hjelp for pårørende. Sorgen over tapet er den samme, men det gjør beslutningen litt enklere, avslutter Bratberg.

Jakten på gjerdesitterne

Over en million nordmenn har ikke gjort noe med sitt positive standpunkt til organdonasjon. Bli med Jon Almaas i jakten på gjerdesitterne!

*) Gjennomført av Norstat på oppdrag av Stiftelsen Organdonasjon i perioden 25.10.22-31.10.22, web-omnibus, representativt utvalg av befolkningen, n=1059