Donorstunt på Stortinget

Bilde av Stortinget.
Foto: Stortinget

Torsdag 9. april, behandles den nye transplantasjonsloven i Stortinget. I den forbindelse vil Helse- og omsorgskomiteen sette fokus på organdonasjon, ved at alle komitemedlemmene fyller ut hvert sitt donorkort i Stortingets vandrehall kl 0950.

Den nye loven skal erstatte den gamle fra 1973, og formaliserer i stor grad gjeldende praksis i norsk donasjons- og transplantasjonsvirksomhet.

Målet er å øke donasjonsratene i Norge. Den nye loven styrker den avdødes vilje. Det betyr at organdonasjon skal gjennomføres hvis den avdøde stilte seg positiv til donasjon, og ga dette tilkjenne, enten direkte til familien, i et utfylt donorkort, eller på annen måte. I tillegg vil helsepersonell nå bli lovpålagt å ta opp spørsmålet om organdonasjon, der dette er aktuelt.

– Det er et håp at transplantasjonsloven skal bidra til at flest mulig sier ja til organdonasjon. Det er derfor viktig å styrke arbeidet med å spre kunnskap om temaet. Jeg oppfordrer alle til å ta stilling til dette spørsmålet, og informere sine nærmeste om sin holdning, sier Kari Kjønaas Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen.

Stiftelsen Organdonasjon vil være tilstede.