Ta den gode praten om organdonasjon i julen

Snart er julen her, tiden med hygge, god mat, gaver – og de gode samtalene. Kanskje det er nettopp nå du bør ta den gode praten om organdonasjon. Den som betyr alt for de som venter. Ja, for når julefreden senker seg i de tusen hjem, er det rundt 600 mennesker som venter på den største gaven av dem alle – et nytt livreddende organ.

Fortell dine nærmest at du sier ja til å redde liv, det fortjener de å vite. For hvis de ikke vet hva du mente om organdonasjon, må de bestemme for deg, og det kan være vanskelig for mange.

De aller fleste er positive til organdonasjon, til å redde liv den dagen deres eget liv er over. Men det er ikke alltid det kan bli en donasjon. Kanskje var det aldri noen som spurte i en travel sykehushverdag. Kanskje var ikke donorlegen på jobb akkurat da. Og kanskje var det ikke gode nok rutiner. Noen sykehus har kun en donasjon i året, andre har mange. Derfor varierer det stort fra sykehus til sykehus.

Men det kan jo ikke være slik at din mulighet til å donere organer er avhengig av hvor du dør.

Derfor var det med stor glede vi kunne lese i Dagens Medisin at vår helseminister Ingvild Kjerkol nå tar tak i dette. Hun vil be sykehusene se hvordan de kan sikre at ingen donorer glipper. Kjerkol sier at slik skal det ikke være.

Både Fagmiljøet og vi i Stiftelsen Organdonasjon har flere ganger uttrykt bekymring over hvordan det er i dag, og kommet med forslag til en rekke tiltak. Tiltak som enkelt kan innføres, og som andre land har gjort med gode resultater.

Vi ønsker oss en god organisering av virksomheten med tilstrekkelige ressurser slik at alle sykehus får samme mulighet til å sikre at organdonasjon finner sted. Vi ønsker oss at alle sykehus har nok helsepersonell som er trygge på organdonasjon, og som har nok tid til å arbeide med dette. Uansett om du er på et lite eller stort sykehus, må det alltid være et beredskap for organdonasjon.

For de som er på ventelisten er organdonasjon den eneste behandling, en livreddende behandling. Vi kan alle være med på å redde liv, vi kan alle en dag få spørsmålet om organdonasjon. Så bruk julen til de gode samtalene, til den gode samtalen om organdonasjon.

God jul til dere alle!

Hilsen Hege