Hold avstand, hold sammen

Det er spesielle tider for oss alle nå, og ordet «koronafast» vil nok skrive seg inn i historien som et nytt ord fra året 2020.

I Stiftelsen Organdonasjon var vi tidlig ute med å pålegge oss selv hjemmekontor, for å ta vare på hverandre og andre. Vi tenker spesielt på de aller mest sårbare blant oss. De alvorlig syke som venter på et nytt organ, og de som er transplanterte som lever med et nedsatt immunforsvar. Dette er grupper vi må ta ekstra godt vare på. Vi tenker også på det fantastiske helsepersonellet som er på jobb for oss, og som utsetter seg for økt risiko for at vi skal kunne bli hjulpet.

Det kommer en dag etter denne, en tid da forhåpentligvis ting vil falle tilbake til normalen. Kanskje vil vi ta med oss viktig lærdom fra denne tiden. Betydningen av å bry seg om andre. Og det vel nettopp det organdonasjon også dreier seg om, å bry seg om hverandre. Pass på dere selv, og på andre. Og som vi sier hos oss «hold avstand, hold sammen».