Det magiske maskineriet

Bilde av helse- og omsorgsminister Bent Høie
Foto: Bjørn Stuedal

Det mest avanserte maskineriet i helsetjenesten finnes ikke på sykehusene eller legekontorene. Det finnes i kroppen din.

Som helsepolitiker har jeg fulgt utviklingen i den norske helsetjenesten på nært hold i mange år. Jeg har blitt imponert mang en gang.

Jeg har blitt imponert over nye oppfinnelser og nye metoder. Jeg har blitt imponert over engasjerte fagfolk i evig jakt på bedre løsninger. Dette har gitt mange pasienter bedre behandling og bedre liv.

I år etter år har vi forsøkt å kopiere organene i menneskekroppen. De første kunstige hjertene kom for rundt tjue år siden. For ikke lenge siden kunne vi lese i mediene at et kunstig hjerte skal prøves ut på mennesker i Frankrike. Det skal visstnok være både bedre og mindre enn tidligere eksemplarer. Men det har begrenset varighet og vil kreve et stort batteri som pasienten må frakte i trillebag.

Jeg er helt sikker på at de kunstige organene kommer til å bli bedre og bedre. Kanskje de en gang i fremtiden vil bli like gode som naturlige organer. Men foreløpig er organene som finnes i din og min kropp uovertrufne. Det gjør meg også imponert. Over menneskekroppens magiske maskineri!

Dette betyr at de som opplever organsvikt er helt avhengig av noen sier ja til å donere bort organer. Ved utgangen av fjoråret stod 388 personer på venteliste for transplantasjon. Det er 23 flere enn året før. Mange av dem som venter er alvorlig syke. Noen av dem blir etter hvert så dårlige at de blir tatt av listen fordi de ikke vil tåle påkjenningen en organtransplantasjon er. Noen dør mens de venter.

For å bli organdonor er det aller viktigst at du snakker med dine nærmeste. Det er de som sier ja eller nei til donasjon på dine vegne, hvis du skulle dø som følge av en ulykke. I tillegg kan du fylle ut et donorkort som opplyser om ditt standpunkt til organdonasjon. Kortet bekrefter at du har snakket med dine nærmeste om temaet.

Det er hjerte, lunger, lever, bukspyttkjertel og nyrer som kan brukes til organtransplantasjon. Hvilke organer som blir brukt fra den enkelte giver vurderes ut fra funksjonen i hvert enkelt tilfelle.

Sier du ja til organdonasjon gir du et magisk maskineri til noen som trenger det.

Du gir livet i gave.