Årsrapport 2023

Bilde av
Maria Bjerke er avbildet på forsiden av Årsrapport 2023. Hun var på venteliste for nye lunger i 2023 og skapte mye oppmerksomhet om organdonasjon med sin historie.

Nå er vår årsrapport for 2023 er nå klar. I den kan du lese mer om Stiftelsen Organdonasjon og om aktiviteter vi gjennomførte i fjor for å skape oppmerksomhet om organdonasjon i befolkningen.