Å gi sorgen ord

Dikt Anne Ma har skrevet om organdonasjon.

«Ha det, ser deg snart». Det var de siste ordene Anne Ma hørte Gulliksen sin mann si en tidlig høstmorgen. Helge fikk hjertestans da han skulle på trening, og det som ikke skal skje med en frisk og sunn mann, skjedde.

Mitt oppe alt i det vonde tok Anne Ma og familien beslutningen om at Helge skulle bli organdonor. Anne Ma har vist mot og styrke ved å fortelle om mannens bortgang gjennom diktboken «Richters skala».

Mannen ble organdonor

Hun beskriver Helge som en livsglad og aktiv person, som dessverre døde alt for tidlig. Selv om de ikke hadde snakket om det før, valgte Anne Ma og barna å donere organene hans. Dermed var de med på å gi noen andre en ny sjanse til å leve videre. For familien var dette et enkelt valg, et blikk mellom Anne Ma og barna var alt som trengtes. Helge skulle bli organdonor. Det var aldri tvil.

– På denne måten kunne en annen familie slippe å gå gjennom det vi måtte. Det kan bety så mye for noen. Selv om en familie er knust, betyr det livet for noen andre, sier Anne Ma.

– Jeg og diktene kan ikke skilles. Jeg er diktene, og diktene er meg, sier Anne Ma.

Anne Ma

Sorgarbeid ble til diktsamling

Diktene i «Richters skala» var Anne Mas måte å få uttrykt alt som raste rundt og inne i henne, og var aldri noe hun så for seg at andre skulle lese. Det er historien om det første året. Hun forteller at diktene tvang seg frem – hun skrev fordi hun måtte.

– Jeg og diktene kan ikke skilles. Jeg er diktene, og diktene er meg, sier Anne Ma.

Mange har funnet stor glede og trøst i hennes personlige diktsamling. For henne har det vært viktig å dele, og hele essensen med boken har vært å kunne dele tanker og erfaringer fra en svært vanskelig tid.

Takk

Stiftelsen Organdonasjon ønsker å takke Anne Ma for hennes åpenhet, og for at hun deler sin sterke historie. Dette er med på å spre kunnskap om temaet, og bidrar til at flere sier ja til organdonasjon.

Portrettfoto av Anne Ma
Anne Ma Gulliksen