50 år siden verdens første hjertetransplantasjon

Portrettfoto i sort/hvitt av Christian Bernard.
Hjertekirurg Christian Bernard.

3. desember 1967 ble verdens første hjertetransplantasjon utført i Sør-Afrika. Stiftelsen Organdonasjon er i Cape Town.

Transplantasjonen ble ledet av hjertekirurg Christiaan Barnard på Groote Schuur Hospital i Cape Town, og mottaker var 55 år gamle hjertesyke Louis Washkansky.

Pasienten døde som følge av lungebetennelse 18 dager senere, men operasjonen ble likefullt ansett som vellykket, og banet vei for transplantasjon som etablert behandling for alvorlig hjertesyke.

Sør-Afrika har i dag noen av de laveste donorratene i verden.

Sosiale forskjeller, illegal organhandel og et register der kun 0,2 % av befolkningen har registrert seg, er noen av de utfordringene landet står overfor. Donorratene er fire ganger lavere enn i Norge.

Stiftelsen Organdonasjon er nå i Cape Town for å utveksle erfaringer og kunnskap, og knytte bånd med Organ Donor Foundation i Sør-Afrika. Kommunikasjon av organdonasjon til befolkningen, organisering på sykehusene, og de juridiske og politiske forutsetningene for hele transplantasjonsvirksomheten i landet, er blant temaene som skal tas opp.

Program

Mandag 11.12.2017

  • Møte med Organ Donor Foundation
  • Samantha Nicholls, Daglig leder
  • Jooste Vermeulen, Kommunikasjonsdirektør

Tirsdag 12.12.2017

  • Møte med transplantasjonskirurg og transplantasjonskoordinator på Groote Schuur Hospital.
  • Dr Dave Thomson – Anestesilege og transplantasjonskirurg
  • Dr Tinus du Toit – Konsulent transplantasjonsenhet
  • Sr Fiona McCurdie – Transplantasjonskoordinator