Organdonasjon

Minnegave

Intet tap er så stort som å miste en av sine kjære. Midt i det meningsløse vil det for mange føles meningsfylt å kunne hjelpe andre. Fremfor å gi blomster til hjemmet, så er det mange som velger å gi en gave til en organisasjon eller en sak. Vi er takknemlige om denne gaven tilfaller vårt arbeid.

Du kan gi en minnegave på følgende måter:

Via ditt begravelsesbyrå
Som nærmeste pårørende kan du snakke med ditt begravelsesbyrå om å opprette en minneside, hvor man også har muligheten til å gi en gave til et ønsket formål. Minnesiden gir en oversikt over hvem som har gitt gaven, og du vil ha muligheten til å takke dem hvis ønskelig.

Opprette egen innsamling
Opprett din egen minnegaveinnsamling. På nettsiden kan du skrive om bakgrunnen for innsamlingen, de som gir en gave kan skrive en hilsen og du vil få mulighet til å takke giverne.

Vipps eller overføring til vår konto 
Dette gjelder for enkeltbetalinger fra givere eller innsamlet beløp i kirken. Dette er betalingsløsninger som ikke gir deg oversikt over hvem som har gitt gaven.

Vipps nr: 10740
Kontonr: 1503 43 20974

Ta kontakt med oss på telefonnummer 21 04 34 00, så kan vi hjelpe deg med å finne den beste løsningen for innbetaling av gavene, samt takkeannonse i lokalavisen dersom det er ønskelig.

Takk for din omtanke for andre i en vanskelig stund! 

Foto: Siv DolmenFoto: Siv Dolmen

Les om skattefradrag for gaver til Stiftelsen Organdonasjon