Organdonasjon

Kan vi bruke organer fra dyr?

Å bruke organ fra dyr (xenotransplantasjon) kan øke tilgangen på organer, men her gjenstår en rekke ubesvarte spørsmål både av medisinsk og etisk karakter. Det har vist seg svært risikabelt, både immunologisk og infeksjonsmessig, å benytte seg av xenotransplantasjon til å dekke behovet for organer. I tillegg er det usikkert i hvor stor grad dyreorganer faktisk er egnet til å dekke de humane behov. Det er for tiden ingen sentre som foretar transplantasjoner med organer fra dyr.