Organdonasjon

Kan vi bruke kunstige organer?

Foreløpig eksisterer det ikke noe kunstig organ som fullerstatter et transplantert organ. Alle former for dialysebehandling er underlegent et nyretransplantat i funksjon, selv om det er livreddende for den enkelte. Hjertepumpene har blitt bedre, med lengre holdbarhet og sikkerhet. Mange har benyttet dette i flere år nå, men det regnes fortsatt som en bro til hjertetransplantasjon. For de øvrige organene eksisterer det ingen ”kunstige” organer.