Organdonasjon

Kan jeg velge hvem jeg vil donere mine organer til?

Nei. Hvem som skal få et organ avgjøres utelukkende på medisinsk grunnlag. Ethvert organ som er til rådighet for transplantasjon blir gitt til den pasienten som til en hver tid trenger det mest etter at kriteriene over er fyllt.

Selv om man har noen venner eller slektninger som venter på et organ så vil det være andre kriterier som gjelder for tildeling av organ. Det må være blodtypelikhet, lik størrelse på organene og i noen tilfeller også vevslikhet. Det er heller ikke mulig å reservere seg mot å donere til grupper eller individer.