Organdonasjon

Hvor mange donorer ville vi ha i Norge hvis organdonasjon ble utført i alle de tilfelle hvor dette er medisinsk mulig?

Iht. internasjonale beregninger har vi i Norge et bruttopotensiale for en pmi (donasjoner pr. en million innbyggere) på 50 . Herfra faller det bort ca. 20 % av medisinske årsaker. Nettopotensialet er derfor en pmi på 40.

Det urealistisk å forvente at 100 % av de aktuelle tilfeller vil svare ja til donasjon. Det er imidlertid realistisk å tro at nei-prosenten burde kunne reduseres til ca. 15 %. Det innebærer at det maksimale realistiske potensialet i Norge er en pmi på 34.

Men dette forutsetter at alle potensielle donorer blir identifisert (lokalisert) på landets donorsykehus og at i alle disse tifeller blir spørsmålet om donasjon brakt opp.