Organdonasjon

Hva med stamceller?

Siden stamceller kan utvikle seg til forskjellige nye type celler, er forskning på stamceller av stor interesse på grunn av muligheten for bruk i organdonasjon. Det forskes nå mye på såkalt bio artificial organs, det vil si organer som ”dyrkes” med humane celler i skall av kollagen (scaffolds). Denne typen av organer kan komme å se lys iløpet av en 10 års periode.