Organdonasjon

We´ve translated our website

Now you can read about organ donation in several languages on our website, including English, Urdu and Somali. New languages coming soon! Click the language icon at the top right of the page, to choose language!

Flerspråklig arbeid for organdonasjon

Nå er sidene våre oversatt til engelsk, arabisk, somali og urdu. Flere språk kommer etterhvert! Trykk på språkikonet øverst til høyre på siden for å velge språk.

Les mer om prosjektet «Inni er vi like»