Organdonasjon

Familiedonasjon og levende giver

Uttrykket brukes når man gir én av sine to nyrer til en nær slektning, det vil si donasjon fra levende donor. Norge er blant de land i verden som utfører flest nyretransplantasjoner fra levende givere i forhold til folketallet. Dette gir svært gode resultat både for giver og mottaker.