Organdonasjon

Hva kan føre til behov for et nytt organ?

Transplantasjon er aktuelt ved sykdom som har kommet så langt at pasienten vil ha begrenset livsutsikt uten et nytt livreddende organ. For en pasient som får tilbudet, er det få eller ingen andre behandlingsmuligheter – organdonasjon er livreddende behandling. Det er en lang rekke sykdommer og tilstander som kan føre til en organsvikt som nødvendiggjør transplantasjon, blant annet kreft, diabetes, cardiomyopati, medfødte hjertefeil, virussykdom, forgiftning, cystisk fibrose (CF), og KOLS. Her kan du lese mer om de vanligste årsakene til transplantasjon.