Organdonasjon

Krever tiltak for å øke antall donorer

Foto: Direktoratet for e-helse Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.…

Les mer

Premierevisning: Jeg vil leve

Torsdag 18. september, på Donasjonsukas fjerde dag, ble temakvelden «Jeg vil leve» avholdt på HvaSkjer på Torshov i Oslo. Kvelden bød på premierevisning av fire kortfilmer om organdonasjon og transplantasjon, samt samtaler med filmenes hovedpersoner. I filmene møter vi Mona, Stian, André og Emilie, som alle deler sine sterke historier. De forteller om hva det gjorde…

Les mer

Del ditt JA i dag!

I dag markerer vi den store «Si det»-dagen. Dagen vi oppfordrer hele Norge til å dele sitt positive standpunkt til organdonasjon. Undersøkelser viser at under halvparten av de som er positive til organdonasjon i Norge, har delt sitt standpunkt. Dermed kan et stumt ja, fort bli til et nei, når organdonasjon en dag blir aktuelt,…

Les mer

Donasjonsuka 2018 i gang!

I dag starter Donasjonsuka 2018. Åtte av ti nordmenn er positive til organdonasjon, men fremdeles er det alt for mange som ikke har gjort sitt standpunkt kjent. Sentralt i årets Donasjonsuke står budskapet om at alle kan si ja til organdonasjon. Alle kan si ja – Vi ønsker å få frem at absolutt alle i…

Les mer

Program – Donasjonsuka 2018

Mandag 17. Start Donasjonsuka Tirsdag 18. Premiere «Jeg vil leve». Fire kortfilmer om mennesker som har fått et nytt organ. Intervjuer mellom filmene. Onsdag 19. «Si det»-dagen 2018: Facebook-kampanje for å få hele befolkningen til å dele sitt ja til organdonasjon med sine nærmeste. Torsdag 20. Hyllest til organdonasjon: Konsert og foredrag i Bragernes Kirke, Drammen.…

Les mer

Hyllest til organdonasjon i Bragernes kirke

Den 20. september 2018 inviterer Bragernes menighet og Stiftelsen Organdonasjon til en kveld viet organdonasjon, med konsert, foredrag og møter med mennesker som har fått livet endret av organdonasjon. – Vi ser at det fremdeles hersker ulike misoppfatninger rundt religion og det å donere organer. Det er mange som er usikre på om organdonasjon er…

Les mer

Bli med og løp for organdonasjon på Oslo Maraton

Lørdag 15.september går Oslo Maraton av stabelen i Oslo. Oslo Maraton er ett av Norges største gateløp. Arrangementet består av flere distanser og er et løp for alle. Stiftelsen Organdonasjon stiller i år med eget lag, Team Organdonasjon. Ved å løpe for organdonasjon så kan du være med å skape bevissthet om temaet. Hvilken distanse…

Les mer

Årsberetningen for 2017 er nå ute

Det er med glede vi kan vise til nok et år med mange gode aktiviteter og mye god oppmerksomhet rundt organdonasjon i Norge. Det er den gode oppmerksomheten og det store engasjementet rundt temaet som også fører til at stadig flere snakker om organdonasjon med sine nærmeste. «Du må si det for å bli det»…

Les mer

Donorkort nå også i kjernejournal

Nå er det mulig å fylle ut og lagre Donorkortet i sin kjernejournal på helsenorge.no. Denne funksjonen er et likeverdig alternativ til det å ha Donorkortet i lommeboken, eller som app på telefonen, og er ment som et supplement til samtalen med familien. Her kan man føre opp to pårørende som er informert om ditt…

Les mer

Viktig metode for donasjon stoppet

cDCD (Controlled Donation After Circulatory Death – dvs varig hjerte og åndedrettstans) er en metode som muliggjør organdonasjon i de tilfeller der hjernedødkriteriet, det vil si fullstendig opphør av sirkulasjon til hjernen mens pasienten ligger på respirator, ikke er oppfylt. Nå er den stoppet. Metoden er veldokumentert. Den har vært grundig evaluert medisinsk og etisk…

Les mer

« TidligereSenere »