Organdonasjon

Kjærleiken lenge leve!

Torsdag 14. februar er det Valentinsdagen, også kjent som alle hjerters dag. Stiftelsen markerer dagen med budskapet «Si de tre magiske ordene». Stiftelsen Organdonasjon feirer dagen for 12. gang, med blant annet 40 stands over hele landet, der frivillige skal dele ut donorkort og informasjon om organdonasjon. Hele befolkningen oppfordres dessuten til å dele videoen…

Les mer

Enorm respons etter Nytt på nytt-innslag

Nytt på nytt-innslaget om organdonasjon som gikk 11. januar på NRK har gitt et ekstremt engasjement. Les saken og se innslaget på nrk.no: https://www.nrk.no/norge/nesten-25.000-nye-donorkort-etter-nytt-pa-nytt-sending-1.14380382

Les mer

Hyllest til organdonasjon

Hyllest til organdonasjon Den 20. september 2018 inviterte Bragernes menighet og Stiftelsen Organdonasjon til en kveld viet organdonasjon, med konsert, foredrag og møter med mennesker som har fått livet endret av organdonasjon. – Vi ser at det fremdeles hersker ulike misoppfatninger rundt religion og det å donere organer. Det er mange som er usikre på…

Les mer

Helse Sør-Øst: Ansatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorer

I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske sykehus. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon blant helsepersonell kan bidra til å øke antall donorer. I samarbeid med de tre andre helseregionene gjennomfører Helse Sør-Øst RHF i november en informasjonskampanje ut mot…

Les mer

Befolkningen positiv men færre organdonasjoner

Donasjonstallene for tredje kvartal er de laveste på ti år, viser siste statistikk fra Oslo universitetssykehus (OUS). Dette har spesielt påvirket antallet nyretransplantasjoner. Samtidig kommer det frem at befolkningens vilje til å donere holder seg på et stabilt, høyt nivå. Det ble et ja i 77 prosent av de tilfellene der donasjon var mulig. Det betyr at…

Les mer

Tusen takk!

Uten alle dere frivillige ildsjeler som stiller opp for oss, hadde vi ikke hatt mulighet til å drive dette viktige informasjonsarbeidet som vi gjør. Vi setter ubeskrivelig stor pris på hver og én av dere. Tusen 💚lig takk til alle dere som sto på stand under Donasjonsdagen 2018. Sammen redder vi liv.💚

Les mer

Krever tiltak for å øke antall donorer

Foto: Direktoratet for e-helse Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.…

Les mer

Premierevisning: Jeg vil leve

Torsdag 18. september, på Donasjonsukas fjerde dag, ble temakvelden «Jeg vil leve» avholdt på HvaSkjer på Torshov i Oslo. Kvelden bød på premierevisning av fire kortfilmer om organdonasjon og transplantasjon, samt samtaler med filmenes hovedpersoner. I filmene møter vi Mona, Stian, André og Emilie, som alle deler sine sterke historier. De forteller om hva det gjorde…

Les mer

Del ditt JA i dag!

I dag markerer vi den store «Si det»-dagen. Dagen vi oppfordrer hele Norge til å dele sitt positive standpunkt til organdonasjon. Undersøkelser viser at under halvparten av de som er positive til organdonasjon i Norge, har delt sitt standpunkt. Dermed kan et stumt ja, fort bli til et nei, når organdonasjon en dag blir aktuelt,…

Les mer

Donasjonsuka 2018 i gang!

I dag starter Donasjonsuka 2018. Åtte av ti nordmenn er positive til organdonasjon, men fremdeles er det alt for mange som ikke har gjort sitt standpunkt kjent. Sentralt i årets Donasjonsuke står budskapet om at alle kan si ja til organdonasjon. Alle kan si ja – Vi ønsker å få frem at absolutt alle i…

Les mer

« TidligereSenere »