Organdonasjon

Fond til forskning og fagutvikling

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr forskningsmidler med formål om å inspirere til nye studier, og fremme forskning og utvikling som bidrar til økt innsikt og kunnskap innen organdonasjon. Vi ønsker med dette å stimulere til prosjekter som vil bidra til å oppfylle vår visjon om at alle som trenger det skal få et organ.

Prosjekter vi ønsker å støtte

Prosjektets tema/ problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og virksomhetsområde, for eksempel:

  • Medisinsk – bedre tilgang på organer, utvikling av kunstige organer, bedre kvalitet på donororganer
  • Befolkningens holdninger – hvorfor man velger å si nei, hvorfor deler man ikke sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon, holdninger hos ikke vestlige innvandrere
  • Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, ivaretakelse av pårørende
  • Utdanning/skolering innen tema organdonasjon – fagpersonell, andre

Alle prosjekter der det er relevant, skal inkludere brukermedvirkning.

Beløp til utdeling

For 2020 har vi satt av kr. 280 000,- til fondet.

Forskningsfondet vil ikke kunne dekke større prosjekter og forskerstillinger, men vil kunne bidra med en andel.

Et kvalifisert fagråd vil velge ut relevante prosjekter.

Slik søker du

Last ned søknadskjema her, og send utfylt til post@organdonasjon.no

Spørsmål kan rettes til Anniken B Lundgaard, mail anniken.lundgaard@organdonasjon.no, mobil : 415 30 415

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer