Organdonasjon

Visste du at …

En sopp fra Hardangervidda er opphavet til en av de viktigste immundempende medikamentene?

 

hermetegn-slutt-gronn

I 1970 fant noen forskere i det sveitsiske legemiddelfirmaet Sandoz et nytt stoff utviklet fra en sopp funnet på Hardangervidda. Stoffet fikk navnet Cyclosporin A (senere omdøpt til ciclosporin) og viste seg å hemme aktiveringen av immunapparatet. Ciclosporin (Sandimmun) er i dag et av våre mest effektive immundempende medikamenter og har i betydelig grad bedret resultatene etter alle former for organtransplantasjon.

hermetegn-start-gronn

 

Dette er et utdrag fra boken «En gave for livet – Historien om organtransplantasjon i Norge» av Per Frithjof Pfeffer & Dagfinn Albrechtesen (red), som tar for seg den norske transplantasjonskirurgiens fascinerende barndom og utvikling, fortalt av pionerene selv.

Boken er tilgjengelig her: http://bit.ly/engaveforlivet

Vi tar deg mer enn 60 år tilbake i tid, et relativt lite tidsrom i antall år, men som representerer en enorm utvikling innenfor det medisinske felt. Boken gir deg innblikk i pionerånd og sterke personligheter, men også evnen til et unikt nasjonalt samarbeid på tvers av helseregioner og fylker. Dette er historien om utvikling av helsetilbud til pasienter som ellers ville vært uten fremtid eller ville hatt en mye dårligere livskvalitet. I dette ligger også oppofrende menneskers vilje til å gi organer for at andre skal kunne få. Du får en oversikt over utviklingen av transplantsjoner utført i Norge, men historien er også satt inn i internasjonal sammenheng, en sammenligning Norge tåler godt.