Organdonasjon

Visste du at …

Diabetes kan behandles med transplantasjon av bukspyttkjertel?

 

hermetegn-slutt-gronn

Diabetes – tradisjonelt kalt «sukkersyke» – er en sykdom som forårsakes av mangel på eller dårlig effekt av insulin, et hormon som produseres i bukspyttkjertelen (pancreas). Denne kjertelen er et komplisert organ som ligger vanskelig tilgjengelig på baksiden av bukhulen. Kjertelen har to hovedfunksjoner. Den overveiende delen (ca 98 %) består av vev som produserer fordøyelsessafter («bukspytt»). Disse saftene inneholder potente enzymer som skilles ut til tarmen og bidrar til å fordøye maten. Den livsviktige produksjonen av insulin (samt noen andre hormoner) skjer i de resterende 1–2 % av kjertelen; i de såkalte øycellene som ligger spredt utover i kjertelen i små celleklumper eller øyer. I transplantasjonssammenheng er vi egentlig kun interessert i de insulinproduserende cellene, mens de enzymproduserende cellene, som vi «får med på kjøpet» (ved transplantasjon av hele organet), faktisk representerer en fryktet kilde til komplikasjoner. Da type 1 diabetes oppstår på grunn av mangel på insulin kan denne sykdommen teoretisk sett helbredes ved at de ødelagte cellene erstattes med nye, friske insulinproduserende celler, som kan transplanteres inn i pasienten fra en organgiver. Dette kan gjøres med to prinsipielt forskjellige teknikker: Pasienten kan få transplantert en hel bukspyttkjertel, såkalt helorgantransplantasjon. Eller øyene med insulinproduserende celler kan isoleres, dvs. skilles ut fra det øvrige vevet som produserer fordøyelses saft (98 %!) og sprøytes inn i mottakerens lever, såkalt øycelletransplantasjon.

hermetegn-start-gronn

 

Dette er et utdrag fra boken «En gave for livet – Historien om organtransplantasjon i Norge» av Per Frithjof Pfeffer & Dagfinn Albrechtesen (red), som tar for seg den norske transplantasjonskirurgiens fascinerende barndom og utvikling, fortalt av pionerene selv.

Boken er tilgjengelig her: http://bit.ly/engaveforlivet

Vi tar deg mer enn 60 år tilbake i tid, et relativt lite tidsrom i antall år, men som representerer en enorm utvikling innenfor det medisinske felt. Boken gir deg innblikk i pionerånd og sterke personligheter, men også evnen til et unikt nasjonalt samarbeid på tvers av helseregioner og fylker. Dette er historien om utvikling av helsetilbud til pasienter som ellers ville vært uten fremtid eller ville hatt en mye dårligere livskvalitet. I dette ligger også oppofrende menneskers vilje til å gi organer for at andre skal kunne få. Du får en oversikt over utviklingen av transplantsjoner utført i Norge, men historien er også satt inn i internasjonal sammenheng, en sammenligning Norge tåler godt.