Organdonasjon

Visste du at …

Det totalt er blitt utført over 12.000 livreddende organtransplantasjoner i Norge siden starten i 1969?

Det er ingen tvil om at organdonasjon og transplantasjon redder liv. Til nå er over 12.000 transplantasjoner blitt gjennomført i Norge, siden virksomheten startet i 1969.

Se flere tall på statistikksidene våre.