Organdonasjon

Visste du at …

Barn kan få transplantert en bit av en voksens lever, og at denne vil vokse med barnet?

 

hermetegn-slutt-gronn

Det var (…) et stort fremskritt da man i 1988 for første gang tok i bruk en teknikk som gjorde det mulig å transplantere bare en del av leveren fra en voksen avdød giver til et barn. Leveren har en utrolig evne til å vokse med kroppens størrelse og behov, og vokser derfor med barnet til voksen alder. Ved hjelp av denne teknikken kan barn helt ned i spedbarnsalderen behandles med levertransplantasjon.

hermetegn-start-gronn

 

Dette er et utdrag fra boken «En gave for livet – Historien om organtransplantasjon i Norge» av Per Frithjof Pfeffer & Dagfinn Albrechtesen (red), som tar for seg den norske transplantasjonskirurgiens fascinerende barndom og utvikling, fortalt av pionerene selv.

Boken er tilgjengelig her: http://bit.ly/engaveforlivet

Vi tar deg mer enn 60 år tilbake i tid, et relativt lite tidsrom i antall år, men som representerer en enorm utvikling innenfor det medisinske felt. Boken gir deg innblikk i pionerånd og sterke personligheter, men også evnen til et unikt nasjonalt samarbeid på tvers av helseregioner og fylker. Dette er historien om utvikling av helsetilbud til pasienter som ellers ville vært uten fremtid eller ville hatt en mye dårligere livskvalitet. I dette ligger også oppofrende menneskers vilje til å gi organer for at andre skal kunne få. Du får en oversikt over utviklingen av transplantsjoner utført i Norge, men historien er også satt inn i internasjonal sammenheng, en sammenligning Norge tåler godt.