Organdonasjon

For skoler

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr gratis undervisning til ungdoms- og videregående skoler i Norge. Målet er å styrke bevisstheten om organdonasjon blant unge. I lærerplanen for biologi står det blant annet at eleven skal ”diskutere problemstillinger som gjelder organdonasjon og medisinske kriterium for død”.

Organdonasjon er et viktig og interessant tema som engasjerer ungdom, og kan behandles i en rekke fag som biologi, helse- og sosialfag, samfunnsfag, livssyn og etikk.

Vi kan bidra med en unik mulighet til å lære av, og diskutere med en som har god kunnskap om temaet. Undervisningen er helt kostnadsfri og består av filmvisning, en faktadel om organdonasjon og transplantasjon, samt foredragsholders egen historie.

Undervisningen varer ca 60 min, men dette kan tilpasses. Ønsker din skole besøk fra oss? Send en e-post til post@organdonasjon.no for å avtale tidspunkt.

Jeg synes foredraget var svært interessant, og jeg lærte veldig mye som jeg ikke visste om fra før av. Jeg likte også at undervisningen var variert, så det ikke ble kjedelig å følge med. Anbefales!

Elev, Nadderud VGS

Bilde er tatt fra skolebesøk på Hans Nielsen Hauge VGS