Organdonasjon

Verdt å vite

Alle kan si ja til organdonasjon!

Både gamle og unge kan bli donorer – det er ingen aldersgrense. Tidligere sykdommer eller medisinbruk vil også i de fleste tilfellene ikke ha noe å si. Alle kan si ja til å donere, og skulle det bli aktuelt med organdonasjon, vil legene vurdere om organene kan brukes.

Flere spørsmål og svar

Organdonasjon nå i kjernejournalen. Har du fått melding?

Når noen fyller ut donorkortet sitt på telefonen eller i sin kjernejournal, og fører deg opp som pårørende, sendes det ut en melding til deg med en bekreftelse på dette. Meldingen kommer fra vedkommendes eget telefonnummer, hvis donorkortet er fylt ut i appen. Er det fylt ut i kjernejournalen, er det Helsenorge som er avsender.

Les mer

Si det for å bli det!

Å si ja til organdonasjon er enkelt. Man må hverken registrere seg, sende inn sitt utfylte donorkort, eller møte opp på sykehuset i egen person. Alt som skal til, er at du sier til dine nærmeste at du er organdonor. Da er det gjort. Du må si det for å bli det!

Les mer

Si ja til organdonasjon!

Bli organdonor

Historier om organdonasjon

Erik

Hjertetransplantert

Vibeke

Nyre og bukspyttkjertel -transplantert

Stian

Hjertetransplantert

Hilde Tone
Hilde Tone

Levertransplantert

Benedicte

Lungetransplantert

Raymond

Nyretransplantert

Yina

Lungetransplantert

Martine

Levertransplantert

Visste du at …

Siste fra nyheter & blogg

Siste artikkel

Kjærleiken lenge leve!

Torsdag 14. februar er det Valentinsdagen, også kjent som alle hjerters dag. Stiftelsen markerer dagen med budskapet «Si de tre magiske ordene». Stiftelsen Organdonasjon feirer dagen for 12. gang, med blant annet 40 stands over hele landet, der frivillige skal dele ut donorkort og informasjon om organdonasjon. Hele befolkningen oppfordres dessuten til å dele videoen…

Les mer
Siste fra Instagram