Organdonasjon

Verdt å vite

Alle kan si ja til organdonasjon!

Både gamle og unge kan bli donorer – det er ingen aldersgrense. Tidligere sykdommer eller medisinbruk vil også i de fleste tilfellene ikke ha noe å si. Alle kan si ja til å donere, og skulle det bli aktuelt med organdonasjon, vil legene vurdere om organene kan brukes.

Flere spørsmål og svar

Organdonasjon nå i kjernejournalen. Har du fått melding?

Når noen fyller ut donorkortet sitt på telefonen eller i sin kjernejournal, og fører deg opp som pårørende, sendes det ut en melding til deg med en bekreftelse på dette. Meldingen kommer fra vedkommendes eget telefonnummer, hvis donorkortet er fylt ut i appen. Er det fylt ut i kjernejournalen, er det Helsenorge som er avsender.

Les mer

Si det for å bli det!

Å si ja til organdonasjon er enkelt. Man må hverken registrere seg, sende inn sitt utfylte donorkort, eller møte opp på sykehuset i egen person. Alt som skal til, er at du sier til dine nærmeste at du er organdonor. Da er det gjort. Du må si det for å bli det!

Les mer

Si ja til organdonasjon!

Bli organdonor

Historier om organdonasjon

Jan Erik Kasin

Nyretransplantert

Hilde Tone
Hilde Tone

Levertransplantert

Stian

Hjertetransplantert

Benedicte

Lungetransplantert

Yina

Lungetransplantert

Erik

Hjertetransplantert

Raymond

Nyretransplantert

Vibeke

Nyre og bukspyttkjertel -transplantert

Visste du at …

Siste fra nyheter & blogg

Siste blogg

Når jeg dør

Av: Anders Mehlum Hasle Til alle dere som skvetter ved tittelen på denne petit: Jeg vil leve. Jeg vil bare det skal være tindrende klart at min kropp, mine organer, mitt hjerte og lunger, alt det som holder meg i live, skal tilgjengeliggjøres for andre om jeg – gud forby – dør ved et ulykkestilfelle, i dag, i morgen eller på et annet altfor tidlig tidspunkt. La dem ta det!

Les mer