Organdonasjon

Færre avslag – flere potensielle donorer meldes

Lys i operasjonsstue. Organdonasjon

Oslo universitetssykehus (OUS) har offentliggjort tall for organdonasjon og transplantasjon for første halvår 2017.

Ved utgangen av juni i år har 242 pasienter fått tilsammen 269 livreddende organer. Tilsvarende tall for 2016 var henholdsvis 205 og 230.

Lavere avslagsprosent

85% av de pårørende ga samtykke til organdonasjon, på egne eller avdødes vegne. Avslagsprosenten på 15 er den laveste på mange år.

Flere potensielle meldes

Urs Christen Transplantasjonskoordinator Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Antall meldte potensielle donorer holder seg høyt. 167 potensielle organdonorer ble meldt inn fra donorsykehusene rundt om i landet til transplantasjonskoordinatorene på OUS Rikshospitalet i årets første seks måneder.

– Så høye har disse tallene aldri vært, sier Urs Christen, transplantasjonskoordinator ved OUS.

Han peker på at dette blant annet er et resultat av økt fokus på organdonasjon ved donorsykehusene.

– Vårt budskap til donoransvarlig personell er ”meld alle potensielle donorer og meld tidlig”, slik at det kun blir opp til transplantasjonskirugene å vurdere hvem som har organer som egner seg til transplantasjon, sier Christen.

Flere meldte potensielle donorer, betyr flere donasjoner over tid.

Ventelistene stabile

Tallene viser også at ventelistene er stabile, bortsett fra nyreventelisten som fremdeles øker. Totalt ventet 445 pasienter på et, nytt livreddende organ ved utgangen av juni.

Last ned halvårstall for organdonasjon og -transplantasjon 2017

Skriv ut Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

1 kommentar

  1. Elin sier:

    En ting som nok virker inn,er at familier er flinkere til å tenke gjennom evt.kriser i livet.Enten ved ulykker,eller som i mitt miljø,noen er syke og trenger et nytt organ.Og da er det lett å si seg villig til å bli donor!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *