Organdonasjon

Kan organer fra Norge sendes til utlandet?

Det hender at organer som er tilgjengelig ikke passer til noen av de pasientene som står på venteliste for transplantasjon i Norge. Da blir det gitt tilbud til transplantasjonssykehusene i Skandinavia og i blant Europa forøvrig. På samme måte får Norge tilbud fra utlandet, spesielt fra Skandinavia. I noen år får vi flere organer fra utlandet enn vi gir bort, andre ganger er det motsatt. I denne forbindelse samarbeider Norge med to organisasjoner: Scandiatransplant i Ålborg (de nordiske landene) og Eurotransplant i Leiden i Nederland (Tyskland, Østerrike, Slovenia, Kroatia, Ungarn og Benelux-landene).