Organdonasjon

Hvem kan donere? Kan alle som dør bli donorer?

Alle kan si ja til organdonasjon, men de som faktisk blir organdonorer er som regel personer som dør av en hode- eller nakkeskade (ulykke, blodpropp eller blødning) og som blir behandlet i respirator på et av landets donorsykehus som kan bli donor. Dessuten må en rekke medisinske krav være oppfylt. Organdonasjon er mulig ved 0,4-0,5% av alle dødsfall.