Organdonasjon

Jeg er utenlandsk statsborger bosatt i Norge. Kan jeg donere her?

Ja. Fyll ut donokortet på vanlig måte, og informer dine pårørende – her i Norge eller i hjemlandet.