Organdonasjon

Jeg er pårørende til mottaker av et organ

Å motta et livreddende organ er å få livet i gave. Fra å ha vært livstruende syk opplever mange å bli tilnærmet helt frisk. Men livet med et nytt organ betyr også at man for resten av livet må ha medikamentbehandling som kan gi ulike bivirkninger.

Overlevelsen etter å ha gått gjennom en organtransplantasjon blir stadig bedre. Statistikk fra 2006 viser at 5 års overlevelse ligger mellom 71 – 85 % for alle organ.