Organdonasjon

Jeg er pårørende til en ventelistepasient

Å stå på venteliste for et nytt organ er ikke det samme som å stå i kø for en annen operasjon. For at organtransplantasjon skal bli så vellykket som mulig prøver man så langt som mulig å finne «riktig» organ til riktig mottaker. Det vil si at man tar hensyn til størrelse på organet, blodtype og i noen tilfeller vevstype.

Til en hver tid står ca 400-500 personer på venteliste for et nytt organ i Norge. Flest venter på nyre. Den gjennomsnittlige ventetiden varierer fra organ til organ.