Organdonasjon

Jeg er pårørende til donor

Hver donor kan redde syv liv. Vi har syv livreddende organ vi kan gi til andre etter vår bortgang; hjerte, lever (som kan deles), to nyrer, bukspyttkjertel og to lunger. Når den avdøde har informert sine pårørende om sin holdning til organdonasjon gjør dette det lettere å etterfølge. I de situasjoner hvor man ikke kjenner den avdødes holdning kan avgjørelsen være vanskeligere.

Hver donor kan redde syv liv. Å si ja til organdonasjon gjør ikke savnet etter den man har mistet noe mindre, men for mange kan det oppleves som en trøst å vite at andre mennesker har kunnet få leve.