Organdonasjon

Jeg er pårørende til donor

Hver donor kan redde syv liv. Vi har syv livreddende organ vi kan gi til andre etter vår bortgang; hjerte, lever (som kan deles), to nyrer, bukspyttkjertel og to lunger.

Når den avdøde har informert sine pårørende om sin holdning til organdonasjon gjør dette det lettere å etterfølge. I de situasjoner hvor man ikke kjenner til den avdødes standpunkt, er det opp til de pårørende å bestemme dette. Å ta beslutningen på andres vegne kan oppleves vanskelig. Da kan det kanskje være godt å vite at i følge lovverket spørres du som pårørende ikke om å samtykke på vegne av din kjære. Dersom vedkommendes vilje er kjent enten muntlig eller skriftlig, så er det den som gjelder. Dersom du ikke kjenner vedkommendes vilje så spørres du om du kjenner til forhold som tilsier at vedkommende ikke hadde ønsket å donere organer etter sin død.

Å si ja til organdonasjon gjør ikke savnet etter den man har mistet noe mindre, men for mange kan det oppleves som en trøst å vite at andre mennesker har kunnet få leve.