Organdonasjon

Hvorfor er det strengere krav til blodgivning enn organdonasjon?

Når man transplanterer et organ kjenner man både den som gir og den som får. Donor og mottaker går gjennom omfattende medisinske undersøkelser for å avgjøre match. Dette gjør man ikke ved en blodoverføring. Når blodet først er inne i en blodbank, er giver anonym, og blodet distribueres ofte til mange forskjellige pasienter i forskjellige situasjoner.