Organdonasjon

Hvordan kan legene helt sikkert vite om pasienten er død og ikke i koma?

Pasienter som ligger i såkalt ”koma” har blodtilførsel til hjernen og kan derfor i noen tilfeller våkne opp igjen. Slike pasienter er aldri aktuelle som donorer av organer.