Organdonasjon

Hvilken oppfølging får de pårørende som har gitt tillatelse til donasjon?

Det er vanlig praksis at pårørende mottar et brev med takk. I et slikt brev fremkommer det som regel hvilke organer som ble transplantert og hvor mange liv som ble reddet. Det vil ikke foreligge personalia til mottakerene, av anonymitetshensyn. Flere sykehus inviterer også til ettersamtale. I tillegg arrangeres det pårørendetreff i enkelte helseregioner med jevne mellomrom.