Organdonasjon

Hva skjer hvis pasienten ikke har pårørende?

Det er svært sjelden at en avdød ikke har pårørende. Men i de få tilfellene det er aktuelt, kan det eventuelt oppnevnes en hjelpeverge for avklare et donasjonsspørsmål. Har imidlertid avdøde på noe tidspunkt ytret seg positiv til organdonasjon (utfylt donorkort, -app, kolleger eller lignende) er det ikke noe i loven som hindrer donasjon.