Organdonasjon

Får pårørende noen økonomisk erstatning når de donorer organer?

Nei. Det er ved lov strengt forbudt å betale for organer.