Organdonasjon

Får de pårørende se donor etter uttak av organer?

De pårørende får se den avdøde etter donasjonen. Etter at uttak av organer har funnet sted i operasjonsavdelingen, stelles den døde på samme måte som alle andre som dør på et sykehus, og pårørende får anledning til å ta avskjed på vanlig måte.

En begravelse kan bli forsinket med inntil 24 timer ved en organdonasjon.