Organdonasjon

Hvordan fastslås det at pasienten er død? Hva sier loven om dødskriteriet?

Forskriftene til loven gir helt klare og omfattende instrukser om hvordan det skal fastslås at pasienten er død. Blant annet foretas det cerebral angiografi av hjernen. Dette er en røntgenundersøkelse som viser at det ikke lenger er blodtilførsel til hjernen. Hjernen er da totalt og uopprettelig ødelagt (også kjent som hjernedød). Når alle krav er oppfylt, utstedes dødsattest som underskrives av to leger. Det finnes på dette tidspunkt ingen tvil om at pasienten er død.

Ved bruk av metoden cDCD (controlled donation after cardiac death), stanses den resterende blodtilførselen til hjernen mekanisk. Da påvises døden klinisk, som ved andre dødsfall.

hjernesirkulasjon-dobbel