Organdonasjon

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å donere kroppen min til forskning?

Hvis du ønsker at kroppen din skal gå til forskning må du kontakte et universitetssykehus der du bor, og sette opp et Livstestamente. Hvis du donerer kroppen din til forskning vil begravelsen bli forsinket to–tre år.

Les mer om UiO – Testatorordningen

Anatomisk institutt, Universitet i Oslo, tlf. 22 85 12 97

Universitetet i Tromsø, tlf. 77 64 40 00

Universitetet i Bergen, tlf. 55 58 00 00

NTNU, Trondheim, tlf. 73 59 50 00