Organdonasjon

Livreddende kommunikasjon

Av: Jon Birger Ellingsen, direktør Kommunikasjon og Forretningsutvikling i Viken Fiber

Som første selskap i Norge innledet Viken Fiber sponsorsamarbeid med Stiftelsen Organdonasjon i 2015. Vi hadde kommet frem til at vi ville at selskapet skulle ha et bevisst samfunnsansvar.

Les mer

En slutt – og en begynnelse

Tekst: Hanne Petlund, intensivsykepleier Foto: Thomas Behuret/Wostok Press

Det er sjelden jeg har en pasient som blir organdonor. Allikevel gjør jeg meg ofte tanker rundt begrepene hjernedød, transplantasjonskø, organdonasjon, organbevarende behandling, dødens forværelse, organtransplantert. De gir meg grobunn for refleksjon.

Les mer

De tre lysene

Av: Hilde Tone Moe, levertransplantert

Jeg vil skrive litt om tradisjonen min. De tre lysene. Og det har jeg gjort hvert år den 30. mai. Og for meg er de blitt viktige. Et symbol, eller mer korrekt tre symboler. For det funker ikke å tenne ett, to eller fem lys. Det skal være tre.

Les mer

En måned under kniven

Av: Inger-Mette Gustavsen, nyredonor

Dagen før operasjonsdatoen kjørte familien vår sammen inn til Rikshospitalet. Våre to barn – en voksen sønn og en som fremdeles går på barneskolen – hadde blitt fortalt hva som skulle skje. Mamma skulle gi pappa en nyre.

Les mer

Til min ukjente helt

Av: Anonym organmottaker

Det er ti år siden du døde. Det er like lenge siden jeg fikk en ny sjanse i livet.

Les mer

Frisk som en fisk helt til du ligger der

Av: Benedicte Abelló, lungetransplantert og sykepleierstudent

Livet i gave, ja, det er nettopp det jeg har fått. Uten to lunger fra en ukjent donor ville jeg nok ikke vært på denne jorden og lagd leven den dag i dag.

Les mer

Dagene etter operasjonen

Iris Gjerde Lian, blogger med nyretransplantert far

Endelig kom telefonen vi har ventet så lenge på. Det har føltes som en evighet.

Les mer

Mitt liv, din død

Jarle Natland, politisk kommentator i Stavanger Aftenblad

Eller var det omvendt? Førre årsskifte venta 418 menneske i Norge på transplantasjon av organ. 12 skulle dø i kø.

Les mer

Organdonasjon – liv til de som venter!

Hege Lundin Kuhle, daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon

Noen ganger opplever vi ting i livet som er så inderlig tungt å bære. Det å miste en som står oss nær. Døden var uunngåelig, men etter død kan det bli liv. Liv til de som venter, til de som ikke kan leve videre uten et nytt, livreddende organ.

Les mer

Det er ikke tabu å redde liv

Kine Berntsen, blogger og tegner

Jeg var femten år da jeg fikk mitt første donorkort. Det var pappa som ga meg det. Jeg kan huske at vi satt i bilen og at mamma ble sint på han. Hun klarte ikke å se for seg sin egen datter bli kuttet og skåret i, og ville på ingen måte snakke om det.

Les mer

« TidligereSenere »